E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Internetinės komercinės platformos www.synhet.com vystymas – 13.1.1-LVPA-K-860-01-1109

Projekto metu įmonė vykdys www.synhet.com tinklalapio tobulinimo darbus. Bus siekiama pagerinti tinklalapio funkcionalumą bei pralėsti specifinę informaciją, kuri būtų lengvai prieinama vartotojui, pritaikant sprendimus geresniems klientų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.


Development of the online commercial platform www.synhet.com – 13.1.1-LVPA-K-860-01-1109

During the project, the company will carry out improvement work on the website www.synhet.com. The aim will be to improve the functionality of the website and make specific information easily accessible to the user, adapting solutions to better manage customer business transactions electronically, in order to increase revenue growth.